ULUSLARARASI ÇOCUK ve ERGENLER İÇİN
ŞEMA TERAPİ SERTİFİKASYON EĞİTİMİ
Dr. Gökçen Güven Dr. Alp Karaosmanoğlu Dr. Deniz Aktan
Dr. Gökçen Güven Dr. Alp Karaosmanoğlu Dr. Deniz Aktan
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
ISST Eğitmeni
Çocuk ve Ergen Şema Terapisti
ISST Eğitmeni
Klinik Çocuk ve Erken Psikoluğu
ISST Eğitmeni
Eğitim Takvimi
8 - 9 Mart 2024
14 - 15 - 16 Mart 2024
28 - 29 - 30 Mart 2024
Kayıt ve Bilgi
Nur Kasar 0532 785 98 05
Meltem Karadağ 0544 722 28 64
nurkasar@neoiletisim.com
ULUSLARARASI ÇOCUK ve ERGENLER İÇİN ŞEMA TERAPİ
Jeffrey Young tarafından geliştirilen Şema Terapi (ŞT), Bilişsel Davranışçı Terapi’nin (BDT) geliştirilmiş ve ilerletilmiş halidir. Özellikle duyguları içerir ama aynı zamanda tanı ve tedavi değerlendirmelerine gelişimsel açıdan yaklaşır. Şema Terapi hayat boyunca oluşan şemalara, modlara ve temel ihtiyaçlara odaklanmaktadır. Bu nedenle Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi’nin teknik ve stratejik farklılıkları açısından, özellikle de çocuk ve ergen terapisi alanında, davranış kılavuzluğu ve tanı/tedavi kavramları oluşturmak için uygundur.
“Çocuk Workshop Programı” nda, üç workshop oturumunda (WS 1-2) önce Şema Terapötik kavramsal modeli (şemalar, modlar, başa çıkma yöntemleri), altta yatan teori (gelişimsel görevlerde temel ihtiyaçların önemi), olası tanı araçları (örn. projektif yöntemler) ve terapötik yaklaşımdaki gereklilikler (örn. ”sınırlı yeniden ebeveynlik ve “empatik yüzleştirme” konsepti) özetlenir, çocukluk ve ergenlikteki mizaç ile kişilik temeline konur. Workshop’ların merkezinde çocukluk ve ergenlikte başarılı olmuş Şema Terapi stratejileri bulunmaktadır. Bir diğer ana nokta da ebeveyn için “şema koçluğu” ve “sistematik şema terapi” öğretimine dayanmaktadır. Çocuk ile ebeveyn arasında şema veya moda özgü işlem süreci içerir ve çocuk ile ebeveyninin uyum bozucu şemalarının güçlendirilmesine ışık tutar. Eğitim boyunca, Çocuk ve Ergen Odaklı Şema Terapinin temel prensipleri önce teorik olarak aktarılacak, daha sonra workshop süresince aktarılan tüm tekniklerin tüm katılımcılar tarafından uygulanarak deneyimlenmesi sağlanacaktır.
Çocuk Workshop Programı 1 (8-9 Mart 2024, 12 saat "Giriş Workshop Çalışması")
Eğitmen: Dr. Alp Karaosmanoğlu, Dr. Gökçen Güven, Dr. Z. Deniz Aktan

Giriş workshop çalışması, uyum bozucu şemaların oluşumunu, yaşa bağlı gelişimsel modellerin temeline karşı devamını, riskleri ve koruyucu mizaç faktörlerini aydınlatır. Çocukların yaşına bağlı olarak Young tarafından tanımlanan 18 şema, karakteristik çocuk ve ergen görünümleri ve başa çıkma yöntemleri ile özetlenmiştir. Diğer başlıklar çoklu modelli tanısal teknikler (keşif, araştırma, imgeleme, vaka kavramsallaştırmanın kullanımıyla) ile terapötik ilişkinin öneminin açıklanması, psiko-eğitim ve empatik yüzleştirmeyi içerir.

Genel bir bakışla terapötik stratejiler gösterilmektedir: Çizimler ve resimlerle çalışma, mod temelli oyun terapisi, hikayelerle çalışma, parmak ve el kuklaları, metaforlar, sandalye çalışması, imgeleme, şablonlar, hatırlatma kartları ve ödev kullanımı.

Giriş Workshopun önemli kısmı genel bir bakışla özetlendiği şekilde ebeveynle çalışmaktır. İçerikte tipik ebeveyn mod kümelenmeleri, mod dönümü hatırlatma kartları, ebeveynsel şema ve modların araştırılması ile ebeveynlerle mod çalışmasının pratik uygulanması bulunmaktadır. (Sandalye çalışması, şablonlar, ahşap şekiller, çizimler, vs.)

Şema teorisine giriş dışında workshop çalışması, resim ve video malzemesiyle pek çok pratik uygulama ile katılımcıların içeriği kendi pratiklerine aktarmaları için küçük egzersizler sunmaktadır.
Çocuk Workshop Programı 2 (14-15-16 Mart 2024, 18 saat)
Eğitmenler: Dr. Gökçen Güven & Dr. Z. Deniz Aktan

Bu Workshop'un amacı özellikle çocuk ve ergenlerle çalışan ve çalışmak isteyen uzmanlara Şema Terapi perspektifinden ilk terapötik temas ve şema terapi sürecine yatırım amaçlı ittifak kurma tekniklerini öğretmek, çocuk ve ergenlerle çalışırken kullanılabilecek şema terapi teknikleri ile ebeveynle çalışma sürecinde kullanılacak ebeveyn şema koçluğuna yönelik tekniklerin ilk düzeyini aktarmaktır.

Bu doğrultuda;
· Çocuk ve ergenlerle terapötik ilk temas sürecinde şema terapinin kullanımı
· Şema Terapi perspektifinden değerlendirme süreci ve terapötik ittifak süreci
· Müdahaleye giriş; Parmak kuklaları, el kuklaları ve oyuncaklarla çocuklarda mod çalışmasına giriş
· Mod odaklı oyun terapisi çalışmaları
· Mod şablonu (mod sketch) örnekleriyle problem odaklı çalışma
· Çocuk ve ergenlerde Sandalye Çalışmaları
· Ebeveynlerle terapötik ilişki terapötik ittifak yatırımına giriş: "Sınırlı Yeniden Ebeveynlik"
· Ebeveyn imkanlarının, ihtiyaçlarının ve aile yapılarının araştırılması
· Ölçeklerin test edilmesi
· Şema ve mod kavramının ebeveynlik konsepti altında gruplar halinde egzersizlerle eğitimi

Çocuk ve ergen odaklı şema teorisinin özelliklerinin yanı sıra, bu workshop içerisinde çeşitli video ve benzeri görsel materyalle vaka sunumları, vaka analizleri, vaka örnekleri ve beraberinde küçük egzersizler yapılarak, katılımcıların öğrendikleri bilgiyi kendi uygulama alanlarına nasıl aktaracaklarına dair örnekler de sunulacaktır.
Çocuk Workshop Programı 3 (28-29-30 Mart 2024, 18 saat)
Eğitmenler: Dr. Gökçen Güven, Dr. Z. Deniz AKTAN

Bu Workshop''un amacı, çocuk ve ergenlerle çalışırken kullanılabilecek hatırlatma kartlarının kullanımı ve ev ödevi gibi tekniklerin yanı sıra, (Kök) hikayelerle çalışmak, imgeleme, yeniden yazma ve iç ev çalışmaları gibi çocuk ve ergen odaklı şema terapi teknikleri ile ebeveynle çalışma sürecinde kullanılacak ebeveyn şema koçluğu tekniklerine yer vermek, şema modelinde vaka kavramsallaştırma tekniğini örneklerle katılımcılara benimsetmektir.

Bu doğrultuda;
· Self monitoring (kendini izleme) odağında mod hatırlatma kartlarının kullanımı
· Ev ödevleri ile seans odası dışında kendini izleme ve modları keşfetme
· İncinmiş çocuğa bakım verme ve yeniden ebeveynlik; imajinasyonla yeniden yazma
· Akıllı ve bilge modun güçlenmesi; İç ev çalışmaları
· Vaka kavramsallaştırma ve tedavi planı için yatırım
· Ebeveyn şema ve modlarının gözden geçirilmesi, keşfi ilk oluşumu ve çocuğa yansıması
· Ebeveyn modları ve çocuk modları arasındaki ilişkinin keşfi
· Ebeveynin kendi ebeveyniyle ilişkisine bakış: Ebeveyn görüşmesi ve erken dönem şema modların canlanması, "şimdi ve burada" ya etkileri
· Aile üyeleri arasında mod geri bildirim çalışmaları ve eve yansıması
· Şema terapi süpervizyon süreci, kişisel deneyim ve sertifikasyon
Kimler Katılabilir ?
Çocuk ve Ergenler için Uluslararası Şema Sertifikasyon eğitimine klinik psikoloji yüksek lisans mezunu psikologlar ve psikiyatri uzmanları katılabilir. Katılımcılar "öğrenim belgelerini" beyan ederek kayıt yaptırabilirler.
Kesin Kayıt Yaptırmak İsteyenler :
Katılımcıların, eğitime katılmak için www.psikonet.com web sitesinde yer alan eğitim bölümünden başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru formunun doldurulmasının ardından Nur Kasar (0532 785 98 05) veya Meltem Karadağ'dan (0544 722 28 64) kayıt, ödeme ve kontenjan bilgilerini alabilirler.

Eğitim Adresi : ONLINE Zoom Meeting Programı
Eğitim Saatleri : 09:30 - 17:30
Ücret : 32.000 TL + KDV
İptal Durumunda :
Ödeme yapıldıktan sonra yapılan iptallerde eğitim bedelinin %50'si eğitim sonrası katılımcıya iade edilecektir.
Eğitim tarihinden 15 gün önce yapılan iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ!!! Eğitim öncesi bilinmesi gerekenler !!!

1) Eğitim boyunca kameraların hep açık olması ve hep kamera karşısında olmanız zorunludur.

2) Eğitimde 10 dk olmamak bile eğitime devamınız açısından sorun olur. ISST şartlarına göre kredinizin sayılabilmesi için tam zamanlı katılım gereklidir

3) Eğitimler zoom üzerinden tam gün olarak gerçekleşeceği için gizliliğin korunması adına sessiz ve izole bir ortamda olup eğitim süresince bulunduğunuz odada yalnız olmanız, siz hariç odada hiç kimseyi bulundurmamanız gerekmektedir. (çocuklar, aile üyeleri, arkadaşlar veya meslektaşlar).***Araçtan, Restorandan, Kafeden vb mekanlardan katılmamanızı önemle rica ediyoruz.

4) Eğitim öncesi maillerinize online katılım linki ve kitapçığınız gönderilecektir, eğitim saatinde ise link aktif olacaktır, tıklayarak bağlantı sağlayabilirsiniz.

5) **ÖNEMLİ: Eğitime 15-20 gün kala uluslararası ONLINE eğitimlerde gerekli olan (kameram hep açık olacak, tam zamanlı katılım sağlayacağım vs gibi maddeleri içeren) ONAM FORMU'nu imzalamanızı ve LİSANS VE YÜKSEK LİSANS DİPLOMALARINIZI veya Psikiyatristler için UZMANLIK DİPLOMANIZI isteyeceğiz.
İlgili Linkler :
www.PsyBank.com (Üye olan terapistler ve danışanları tarafından kullanılan bir terapi aracı)
www.PsikoNET.com (Psikoterapi ve eğitim merkezi)
PsikoNET Facebook Sayfası
PsikoNET Twitter
Schema Therapy Istanbul Facebook Grubu
www.iyihissetmek.tv
NEO İletişim (Psikoloji Eğitim Organizasyonları)
[EPOSTAIPTAL]